OM MEG

Jeg er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, og er også utdannet Mensendieck-fysioterapeut. Fra tidligere har jeg lang og variert erfaring fra spesialisthelsetjenesten, men jobber nå full tid som privatpraktiserende psykolog med eget kontor i Bogstadveien sentralt i Oslo. Jeg tilbyr terapisamtaler ved et bredt spekter av psykiske lidelser og livsvansker.

Jeg jobber mye med kognitive teknikker. Jeg har fullført en 2 årig videreutdanning i Metakognitiv terapi, og fått diplom for MCT Masterclass, Level 1. Jeg bruker elementer fra CFT (compassion focused therapy), og har fokus på følelser og deres påvirkning på oss. Den biopsykososiale modellen er grunnleggende for min forståelse av mennesket, våre ressurser og utfordringer. Vi befinner oss i et samspill mellom kropp, tanker, følelser, handling og omgivelser.

Min bakgrunn som psykolog er variert:

 • På Diakonhjemmet sykehus i Oslo jobbet jeg med psykisk helse hos somatisk (kroppslig) syke pasienter med et stort sykdomsspekter inkludert diabetes, hjertelidelser, leddgikt, tarmsykdommer, selvpåførte skader, samt pasienter og pårørende i sorg.
 • Ved Allmenpsykiatrisk døgnenhet på Vinderen arbeidet jeg med alvorlige akutte psykiske lidelser, som for eksempel alvorlige depresjoner, psykoser og bipolar lidelse.
 • På Rikshospitalet har jeg arbeidet med utredning og utforskende samtaler om kjønnsinkongruens og kjønnsidentitet hos barn og unge, og samtaler med foreldre til barn med kjønnsinkongruens.

Før jeg ble psykolog jobbet jeg 12 år som fysioterapeut, og har god kunnskap om somatisk helse. Som psykolog har jeg naturlig nok interessert meg for mennesker som har psykisk belastning knyttet til akutt eller kronisk somatisk sykdom.

I terapirommet hos meg håper jeg du kan finne trygghet til å åpne deg om dine vansker. Symptomer på psykisk lidelse er strevsomt og påvirker mange sider ved livet. Man trenger ikke være syk for å søke hjelp. Det kan være at livet har tatt en uventet vei som man trenger hjelp til å håndtere.

Ønsker du en time eller har spørsmål til meg, ta gjerne kontakt.

Velkommen!


MIN BAKGRUNN

Utdannelse:

 • Profesjonsstudiet i psykologi, Cand.psychol, fra Universitetet i Oslo, autorisert Psykolog
 • Spesialist i Klinisk voksenpsykologi gjennom fordypningsprogram i regi av IAP, Institutt for Aktiv psykoterapi. Godkjent spesialist gjennom NPF, Norsk Psykologforening
 • Valgfritt program i Klinisk helsepsykologi, i regi av NPF
 • 2-årig videreutdanning Metakognitiv terapi, MCT Masterclass Level 1
 • Diverse kurs; bl.a. Klinisk kommunikasjon, CAMS, Motiverende intervju
 • 1993-96 Mensendieckutdanningen ved Høyskolen i Oslo, autorisert fysioterapeut

Tidligere arbeidsteder som psykolog:

 • Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, PHT, Voksenpsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
 • Allmennpsykiatrisk døgnenhet, Voksenpsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
 • Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, NBTK, Teamet for kjønnsidentitetsutredning av barn og unge, Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, S-BUP, Rikshospitalet

Medlem av:

 • Norsk psykologforening, NPF
 • Faggruppen for privatpraktiserende psykologer, FPP hos NPF
 • Institutt for aktiv psykoterapi, IAP

PUBLIKASJONER

Tidsskrift for Norsk Legeforening; Originalartikkel «Screening for symptomer på depresjon og angst ved en hjertemedisinsk avdeling» av Torkil Berge, Bente Bull-Hansen, Erik Ekker Solberg, Else Resser Heyerdahl, Kjetil Nordbø Jørgensen, Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs, Erik Øie, Ingrid Hyldmo.Tidsskrift for Norsk Legeforening, 7. oktober 2019. DOI: 10.4045/tidsskr.18.0570

Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr 1-2019; Bokanmeldelse av boken «En frivillig død», av Steffen Kverneland. «Ærlig og vakkert. Om forsøket på å forstå det uforståelige», av psykolog Else Resser Heyerdahl.

HUD & HELSE, Magasin for Psoriasis og eksemforbundet nr 1-2019; «Mestring med mental styrke», av psykolog Else Resser Heyerdahl

FOREDRAG

Jeg holder foredrag etter avtale. Siste årene har jeg holdt foredrag for ulike brukerorganisasjoner der temaene har variert: Å leve med kronisk sykdom, Kronisk sykdom og parforholdet, Utmattelse, Søvn, Motstandskraft og sårbarhet, og Motivasjon for isloasjon; hvordan opprettholde god psykisk helse når man lever isolert.

Her er link til et foredrag jeg holdt for Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, LNTs fagseminar om koronapandemien, oktober 2022, om det å leve i isolasjon:

https://youtu.be/iF-8e5Og2Uw?si=4B9c_ehcea5DAcao

I 2022 og 2023 har jeg vært innleid til Diakonhjemmet sykehus for å vikariere på deres gruppebehandling for pasienter tilknyttet somatisk avdeling med temaene "Kognitiv adferdsterapi ved insomni" og "Kognitiv adferdsterapi ved vedvarende utmattelse". Manualer for denne gruppebehandlingen finner man på www.kognitiv.no.

VEILEDNING AV PSYKOLOGER

Jeg har hatt flere psykologer til veiledning i forbindelse med deres spesialisering, både individuelt og i gruppe. Det har vært veiledning relatert til Fellesprogrammet, Voksenspesialiteten, og for både valgfritt program og nå spesialiteten i Klinisk Helsepsykologi. 

Er du psykolog og trenger veileder? Ta kontakt!
Lag din egen hjemmeside gratis!